I Małopolski Konkurs Plastyczny „Kolaż – ambalaż” 2015
Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu
I miejsce w konkursie i publikacja kolażu w katalogu do wystawy.
ISBN: 978-83-940677-7-9
Kolaż w kolekcji Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu.
Wstęp do katalogu napisał dr Wojciech Szymański.

https://bwaolkusz.com/2015/11/16/protokol-z-posiedzenia-komisji-nagradzajacej-i-malopolskiego-konkursu-plastycznyego-kolaz-ambalaz/