Regulamin Sklepu

Regulamin

Zapoznaj się z Regulaminem, który zawiera zasady korzystania ze sklepu KOLAŻKA, w tym warunki składania zamówień on-line i korzystania ze sklepu. Zakup produktów w sklepie KOLAŻKA lub aktywność w jakiejkolwiek części sklepu oznacza Twoją akceptację niniejszego Regulaminu w całości.

Sprzedawca:
Jolanta Więcław
Ul. Wiejska 6/6
33-100 Tarnów
NIP: 873-179-60-87

e-mail: kolazka@kolazka.pl

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Niniejszy Regulamin jest podstawą prawną normującą zasady korzystania ze sklepu internetowego KOLAŻKA znajdującego się pod domeną www.kolazka.pl należącego do firmy Jolanty Więcław, z siedzibą w Tarnowie 33-100, ul. Wiejska 6/6, NIP: 873-179-60-87

Zawartość sklepu internetowego KOLAŻKA – jego struktura, grafika, logotyp, treści, zdjęcia ilustracyjne oraz produktowe stanowią własność firmy Jolanty Więcław oraz podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2000r., Nr 80, poz. 904, z póź. zm.).

Żadna część merytoryczna czy graficzna (treści, zdjęcia, grafika) nie może być rozpowszechniana w publikacjach drukowanych, elektronicznych oraz internetowych bez zgody właścicielki sklepu KOLAŻKA.

Warunkiem korzystania ze sklepu internetowego, w szczególności składania zamówień i korzystania z możliwości interaktywnych po zarejestrowaniu się jest uprzednia akceptacja wszystkich zasad niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie Użytkownika do ich należytego przestrzegania.

Użytkownik akceptuje wszystkie zasady Regulaminu poprzez rejestrację na stronie sklepu www.kolazka.pl lub/i złożenie zamówienia.

Ze sklepu KOLAŻKA (w szczególności z prawa do zawierania umów sprzedaży), może korzystać każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i zarejestrowana w sklepie KOLAŻKA.

§ 2 DEFINICJE

KOLAŻKA – osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, reprezentującą i zarządzająca sklepem jest Jolanta Więcław.

SKLEP KOLAŻKA – sklep internetowy należący do firmy Jolanty Więcław, znajdujący się na stronach serwisu internetowego pod domeną www.kolazka.pl

PRODUKT – autorski kolaż artystyczny Jolanty Więcław (oryginał lub wydruk na wybranym nośniku).

UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca ze sklepu internetowego KOLAŻKA

UŻYTKOWNIK ZAREJESTROWANY – użytkownik, który dokonał rejestracji na stronie sklepu internetowego KOLAŻKA, posiada swój własny login i hasło oraz dostęp do wszystkich interaktywnych opcji konta sklepowego.

KLIENT – użytkownik zarejestrowany, który złożył zamówienie (lub ma taki zamiar) w sklepie internetowym KOLAŻKA.

§ 3 PRODUKTY

Wszystkie wzory kolaży oraz innych wydruków przedstawionych na stronie sklepu internetowego www.kolazka.pl są własnością firmy Jolanty Więcław i nie wyraża się zgody na ich powielanie lub kopiowanie. Wszystkie kolaże i teksty podlegają ochronie prawa autorskiego.

Produkty wystawione do sprzedaży w sklepie internetowym KOLAŻKA są szczegółowo opisane w e-sklepie (wymiary, materiał z jakich zostały wykonane itp.) Klient, przed dokonaniem zakupu, powinien obowiązkowo zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi produktu umieszczonymi w sklepie KOLAŻKA.

Złożenie zamówienia traktowane jest jako akceptacja wszystkich informacji opisowych całego produktu i jego składowych.

W ofercie sklepu KOLAŻKA znajdują się produkty:

– analogowe kolaże i asamblaże w różnych formatach, autorstwa Jolanty Więcław

– produkty na zamówienie – kolaże i inne prace artystyczne wykonane na specjalne zamówienie Klienta.

Zdjęcia produktów zostały wykonane z należytą starannością w celu oddania jak największej ilości szczegółów w wyglądzie i odwzorowania ich rzeczywistego wyglądu – w szczególności kolorów, faktury i formy. Zdjęcia i grafiki są zatem integralną częścią opisu produktu. Ewentualne różnice pomiędzy zdjęciem a rzeczywistym produktem mogą wynikać z indywidualnych ustawień każdego z monitorów (np. kolor towaru, proporcje i wielkość produktu może być różna na różnych monitorach) i nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego produktu.

§ 4 CENY

Ceny wszystkich produktów oferowanych w sklepie internetowym KOLAŻKA podawane są w polskiej walucie (złoty polski – PLN), są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.

Firma Jolanta Więcław ma prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego KOLAŻKA, w szczególności do przeprowadzania akcji promocyjnych.

Ceny każdego produktu są wiążące dla Klienta w chwili otrzymania przez niego wiadomości e-mail o złożeniu Zamówienia. Jolanta Więcław nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości e-mail o złożeniu zamówienia z powodów od niej niezależnych, np. podanie błędnego adresu e-mail lub trafienie wiadomości do spamu. Szczegóły złożonego zamówienia dostępne są również w profilu Klienta MOJE KONTO w sklepie internetowym KOLAŻKA.

§ 5 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

Firma Jolanta Więcław prowadzi sprzedaż produktów poprzez sklep internetowy znajdujący się na stronie www.kolazka.pl

Jolanta Więcław nie prowadzi sprzedaży w siedzibie firmy, gdzie znajduje się wyłącznie biuro i pracownia.

Warunkiem dokonania zakupów produktów w sklepie internetowym jest prawidłowe zarejestrowanie się w serwisie, następnie wypełnienie formularza zamówienia (wszystkie obowiązkowe rubryki zgodnie ze stanem rzeczywistym) oraz dokonanie płatności za zamówione produkty.

Zamówienia można składać całodobowo, jednakże czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania pieniędzy przesłanych przez Klienta na konto Jolanty Więcław w dniu roboczym od 9 – 17.00 (tj. pn. – pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Jeśli potwierdzenie płatności dotarło do Jolanty Więcław w dniu świątecznym lub po godz. 17.00, zostanie ono zrealizowane w pierwszym, najbliższym dniu roboczym.

§ 6 ZMIANA LUB REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA

W razie braku możliwości realizacji zamówienia już opłaconego, Jolanta Więcław zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia (z powodu braku dostępności towaru), o czym niezwłocznie poinformuje Klienta. W momencie, gdy Klient nie zadeklaruje chęci zakupu innego produktu, Jolanta Więcław odeśle, tak szybko, jak będzie to możliwe, pieniądze Klienta na konto, z którego płatność została nadesłana.

Klient może wycofać złożone zamówienie lub wprowadzić do niego zmiany tylko do momentu, aż otrzyma e-mail z informacją o wysyłce zamówienia na podany w formularzu adres (jest to czas analogiczny do terminu realizacji zamówienia).

Wycofanie lub zmiana zamówienia może nastąpić tylko w formie pisemnej – tj. w formie e-maila wysłanego pocztą elektroniczną na adres kolazka@kolazka.pl

Zamówienia nie można zmienić lub wycofać w przypadku produktu wykonanego na indywidualne zamówienie Klienta.

§ 7 PŁATNOŚCI

Klient przesyła równowartość złożonego zamówienia bezpośrednio na konto Jolanty Więcław za pomocą: PayPal lub przelewu bezpośrednio na konto Jolanty Więcław.

Nie jest możliwa realizacja zamówienia przez sklep KOLAŻKA bez jego wcześniejszego opłacenia.

Po przesłaniu płatności jedną z wyżej wymienionych metod, Klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem otrzymania płatności przez sklep KOLAŻKA za zamówione produkty.

§ 8 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Sklep KOLAŻKA realizuje zamówienie niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty od Klienta na konto bankowe. Klient informowany jest o tym fakcie w e-mailu wysyłanym automatycznie z systemu elektronicznego sklepu.

Termin realizacji pojedynczego zamówienia wynosi do 7 dni roboczych. W przypadku wydłużenia czasu oczekiwania na produkt Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany drogą mailową.

Czas realizacji jest to czas liczony w dniach roboczych potrzebny na fizyczne wykonanie produktu (jeśli nie jest on w pełni gotowy) lub przygotowanie go do wysyłki i jej nadanie/wysyłka. Jeśli Klient złożył zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji – zostanie ono zrealizowane zgodnie z najdłuższym czasem realizacji i wysłane łącznie, w jednej przesyłce. Czas dostawy (kurier) nie jest wliczony do terminu realizacji.

Do każdego zamówienia, w dniu zaksięgowania płatności, Jolanta Więcław wystawia i załącza fakturę lub paragon. Jeśli zamówienie wysyłane jest jako prezent do bliskiej osoby Klienta, sklep na jego życzenie wysyła osobno dowód sprzedaży na adres Klienta.

Klient zobowiązany jest do zachowania dowodu sprzedaży przez okres co najmniej 2 lat od daty zakupu. Wskazane jest zrobienie skanu lub kserokopii (z upływem czasu tusz może stać się nieczytelny).

O dokonaniu przez sklep KOLAŻKA wysyłki zamówionych produktów, Klient jest informowany w panelu MOJE KONTO na stronie sklepu jak również w mailu wysyłanym automatycznie z systemu elektronicznego sklepu.

Oczekiwany czas dostawy przesyłki kurierskiej wynosi 1-2 dni robocze od dnia jej nadania.

§ 9 PRZESYŁKA ZAMÓWIENIA

Sklep KOLAŻKA wysyła zamówienia na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej listem lub paczką poleconą priorytetową lub za pośrednictwem firmy kurierskiej.

O nadaniu przesyłki Klient jest natychmiastowo informowany w e-mailu wysyłanym automatycznie z systemu elektronicznego sklepu KOLAŻKA

Przesyłka powinna dotrzeć do Klienta zgodnie z terminem deklarowanym przez Pocztę Polską i firmę kurierską.

Poczta Polska doręcza przesyłkę w dniu roboczym tj. od pn. do pt. w godz. pracy Urzędu Pocztowego w mieście Klienta. Jeżeli Doręczyciel Poczty Polskiej nie zastanie Klienta, pozostawi awizo. W przypadku przesyłek kurierskich czas dostawy wynosi 1-2 dni roboczych.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy oraz nie może zagwarantować, iż nastąpi telefoniczny kontakt ze strony Doręczyciela w momencie, gdy nie zastanie on Klienta pod wskazanym w formularzu adresem. Za umówienie się bezpośrednio z Klientem na konkretny dzień i godzinę odbioru przesyłki oraz ewentualne opóźnienia w jej doręczeniu odpowiedzialny jest Doręczyciel.

Zamówienia z adresem odbiorcy poza granicami Polski na terenie Unii Europejskiej mogą być wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej – priorytetową poleconą przesyłką za odpowiednią, obowiązującą opłatą za tego typu przesyłki.

§ 10 KOSZTY PRZESYŁKI

Koszty przesyłki z zamówionym produktem ze sklepu kolazka.pl na terenie Polski i za granicę do krajów Unii Europejskiej pokrywa Klient.

Koszty przesyłki zamówionych produktów widoczne są po dodaniu ich do „koszyka”. Koszty zawierają cenę usługi oraz koszty opakowania.

§ 11 ODBIÓR PRZESYŁKI

W czasie odbioru przesyłki Klient przed podpisaniem dokumentu odbioru przesyłki zobowiązany jest do sprawdzenia stanu przesyłki.

Nawet jeśli przesyłka dotarła do Klienta w stanie nienaruszonym, jest on zobowiązany do jej otworzenia w obecności doręczyciela.

Jeśli cokolwiek budzi wątpliwości Klienta: opakowanie jest uszkodzone lub naruszone poprzez otwarcie, zawartość przesyłki jest uszkodzona bądź niezgodna z zamówieniem – należy kategorycznie nie przyjmować doręczonej przesyłki. Natychmiast, w obecności doręczyciela należy spisać protokół szkód lub braków, i niezwłocznie – tj. w dniu dostawy – skontaktować się ze sklepem KOLAŻKA za pośrednictwem poczty elektronicznej: kolazka@kolazka.pl opisując zaistniałą sytuację.

Gdy kontakt ze strony Klienta nie nastąpi w dniu dostawy, uznaje się, że zawartość przesyłki została dostarczona zgodnie z umową.

Sporządzenie protokołu odbioru spisanego w obecności doręczyciela stanowi podstawę do przyjęcia i uznania reklamacji.

Jeśli Klient przyjął i pokwitował przesyłkę bez jej wcześniejszego sprawdzenia – ryzyko uszkodzenia jej zawartości lub jakichkolwiek braków przechodzi na Klienta w momencie pokwitowania jej odbioru.

Jeśli odbiór przesyłki przez Klienta nie nastąpi w ciągu 14 dni roboczych, a zamówiony produkt wróci w tym czasie do sklepu, uznaje się, iż Klient odstąpił od umowy sprzedaży. Tym samym, w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zwrotu przez kolazka.pl, Klient otrzyma zwrot pieniędzy za zamówione, ale nieodebrane produkty.

Koszt przesyłki nie jest zwracany.

§ 12 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Każdemu Klientowi w ciągu 14 dni od dnia doręczenia przesyłki przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny. Oddawany produkt nie może być użytkowany, uszkodzony, nosić śladów użytkowania, powinien być czysty i wolny od jakichkolwiek wad.

Aby odstąpić od umowy sprzedaży Klient w ciągu 14 dni musi złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży i wysłać je drogą elektroniczną na adres kolazka@kolazka.pl lub pocztą na adres siedziby firmy. Oświadczenie należy wydrukować, podpisać i załączyć do przesyłki ze zwracanymi produktami. Zwrot produktu może nastąpić pod warunkiem, że produkt jest oryginalnie opakowany, nie posiada żadnych śladów użytkowania lub jakiegokolwiek naruszenia, usterek czy wad. Wzór formularza odstąpienia od umowy podany jest na końcu regulaminu.

Klient, który ma zamiar odstąpić od umowy obowiązany jest ustalić szczegóły ze sklepem KOLAŻKA drogą elektroniczną kolazka@kolazka.pl a następnie wysłać zakupiony przez siebie produkt na swój koszt na adres siedziby firmy Jolanty Więcław z dopiskiem „ZWROT”.

Przesyłka, w której znajduje się zwracany, reklamowany produkt musi być umieszczone w odpowiednim opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem w czasie transportu, oryginalne opakowanie (jeśli w takim został przesłany), dowód zakupu (paragon lub faktura) oraz oświadczenie odstąpienia od umowy sprzedaży.

Sklep KOLAŻKA ma prawo nie przyjąć przesyłki, która nie spełnia wymogów bezpiecznego transportu opisanych w pkt. 4, § 12 i tym samym odmówić zwrotu wartości produktu pod rygorem niespełnienia niezbędnych warunków do odstąpienia od umowy sprzedaży.

Przesyłka będąca „zwrotem” nie może być wysłana „za pobraniem” lub na koszt sklepu KOLAŻKA.

Klient jest zobowiązany do posiadania potwierdzenia nadania przesyłki – przesyłka zwrotna musi być zatem listem poleconym lub przesyłką kurierską.

Po otrzymaniu przesyłki z produktem oraz dodatkowymi załącznikami wymienionymi w pkt. 4 niniejszego paragrafu, sklep KOLAŻKA w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki odeśle jej równowartość pomniejszoną o koszty przesyłki na konto Klienta, z którego nastąpiła płatność. Koszty przesyłki poniesione przez Klienta w momencie zwracania produktu – nie są zwracane przez sklep KOLAŻKA.

Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży i tym samym zwrotu zakupionego produktu w sklepie KOLAŻKA jeśli został on wykonany na jego specjalne zamówienie.

§ 13 REKLAMACJE

Każdorazowo, gdy produkt nie jest zgodny z umową, nie spełnia oczekiwań Klienta lub jest wadliwy, należy niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki lub po odkryciu wady skontaktować się ze sklepem KOLAŻKA wysyłając e-maila na adres kolazka@kolazka.pl z informacją na ten temat. Odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne nastąpi w ciągu 5 dni roboczych i będzie zawierać ofertę naprawy, wymiany lub zwrotu poniesionych przez Klienta kosztów.

Wadliwy produkt należy dostarczyć na koszt Klienta na adres siedziby firmy Jolanty Więcław z dopiskiem „REKLAMACJA”.

Przesyłka oraz reklamowany produkt musi koniecznie spełniać wymagania opisane w punktach § 12 (ODSTĄPIENIE OD UMOWY). .

Uszkodzenia bądź defekty wynikające z niewłaściwego lub nieostrożnego użytkowania (uszkodzenia mechaniczne, zdarzenia losowe, zgniecenia, wygięcia oryginalnego kształtu, zarysowania) nie mogą być podstawą reklamacji.

Reklamację wynikającą z braku doręczenia przesyłki można składać dopiero po upływie 4 dni roboczych od dnia otrzymania maila z potwierdzeniem wysyłki zakupionych produktów. Doręczyciel, który nie zastał Klienta pod adresem podanym w zamówieniu powinien zostawić awizo. Jednakże, gdy minęły 4 dni robocze i nikt nie skontaktował się z Klientem w celu doręczenia przesyłki, Klient obowiązany jest zawiadomić sklep KOLAŻKA o tym fakcie.

Jeśli produkt został uszkodzony w transporcie, reklamacja dotycząca jego uszkodzeń musi zostać zgłoszona najpóźniej w dniu odbioru przesyłki. Klient musi sporządzić protokół z opisem szkody w transporcie oraz opatrzyć go podpisem własnym i osoby doręczającej przesyłkę. Reklamacje z tytułu uszkodzeń w transporcie wykonane bez protokołu podpisanego przez odbiorcę oraz doręczyciela, nie będą rozpatrywane.

Gdy reklamacja zostanie pozytywnie rozpatrzona (np. przesyłka została przez Doręczyciela zgubiona lub zniszczona) Klient otrzyma zwrot całości pieniędzy wpłaconych na rzecz Jolanty Więcław na konto, z którego nastąpiła płatność.

Reklamacje z tytułu różnicy w wyglądzie produktu na zdjęciu i w rzeczywistości wynikające z ustawień parametrów komputera, nie stanowią podstaw do reklamacji produktu.

§ 16 OCHRONA DANYCH KLIENTA

Składając zamówienie lub dokonując rejestracji w sklepie internetowym KOLAŻKA Klient dobrowolnie wyraża zgodę na wykorzystywanie i przechowywanie swoich danych osobowych w celu realizacji umowy sprzedaży i kontaktów po sprzedażowych. Dane te nie są udostępniane żadnym innym podmiotom czy osobom fizycznym i podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (tekst jednolity z dnia 6 lipca 2002 r., Dz.U. 2002.101.926).

Każdy Klient ma prawo do wglądu, zmiany lub usunięcia swoich danych z bazy sklepu KOLAŻKA.

§ 17 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie firmy Jolanty Więcław oraz na stronie sklepu internetowego www.kolazka.pl

Firma Jolanty Więcław/ sklep KOLAŻKA, ma prawo do zmiany części lub całości niniejszego Regulaminu, która każdorazowo obowiązuje od dnia jej ogłoszenia na stronie sklepu internetowego kolazka.pl Zawsze obowiązuje ta treść Regulaminu, która była zgodna z datą złożenia zamówienia przez Klienta.

Sprawy nieregulowane niniejszym Regulaminem normowane są powszechnie obowiązującymi przepisami prawa: kodeksem cywilnym, ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Ewentualne spory powstałe w czasie realizacji umowy sprzedaży będą między stronami rozwiązywane polubownie i tylko w ostateczności – rozstrzygane przez Sąd właściwy rzeczowo dla miejsca siedziby firmy Jolanty Więcław

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat (wpisać nazwę, pełny adres pocztowy oraz adres e-mail)

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od

– umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

– umowy dostawy następujących rzeczy(*)

– umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Wszystkie uwagi, sugestie i nieprawidłowości w działaniu serwisu bądź Regulaminu prosimy kierować na adres: kolazka@kolazka.pl